Hướng dẫn thanh toán

Đối với khách hàng tại TP.HCM:

B1: Quý khách thêm sản phẩm vào giỏ hàng

B2: Điền đầy đủ thông tin giúp shop

B3: Quý khách vui lòng để điện thoại trong người giúp shop, để nv tiện liên hệ xác nhận thời gian giao hàng cụ thể cho quý khách.

Facebook chat